HVA Transformasjon av tidligere renseanlegg

HVOR Under Akershus Festning, Oslo

SAMARBEIDSPARTNERE Helen & Hard og Aspelin Ramm

HVEM Forsvarsbygg

STATUS Konkurranse, 2. plass

Her har jeg oversatt igjen:

Oppgaven var å utvikle Oslos tidligere renseanlegg til kulturelle aktiviteter, og øke den offentlige bruken av Akershus Festning og Kvadraturen.

Forslaget kobler sammen renseanleggets underjordiske områder til byen og Akershus Festning via en ny offentlig plass.

Foreslått program er en konsertscene med plass til 3000 besøkende, der eksisterende arkitektur bevares i størst mulig grad og fungerer som en bakteppe for ulike arrangementer.

I tillegg ble en annen funksjon, Barnas Kunstmuseum, foreslått for å kunne tilby et variert program på området, skape aktivitet på dagtid og tiltrekke et bredere publikum.