ARAKATAKA

 

HVA

HVOR

HVEM

Status

STØRRELSE

OM PROSJEKTET

Restaurant

Mariboesgt. 7, Oslo

Rodeløkka Invest

Ferdigstilt 2015

160 m2

Liv i bakgater

Ujålete kvalitet/uttrykk

Hand-made