HVA Restaurant

HVOR Mariboesgt. 7, Oslo

HVEM Rodeløkka Invest

STATUS Ferdigstilt 2015

STØRRELSE 160 m2 BRA

Liv i bakgater

Ujålete kvalitet/uttrykk

Hand-made