BRYGG

HVA Øl- og aktivitetssted

SAMARBEIDSPARTNERE Artist Lars Fiske, Equilight Lighting og Metric Design

HVOR Storgata 5/7, Oslo

HVEM Trøbbelskyter

STATUS Ferdigstilt 2017

STØRRELSE 1100 m2 BRA

ALLE FORMER FOR BRYGG

Prosjektet representerer totalrehabilitering i tett by, med et overordnet mål om bidra til bylivet i denne delen av byen - “Make Storgata great again”.

Program - Funksjonsmiks. Brygg holder åpent fra 08 til 03 og huset mangfoldige arrangementer, ambulerende pop-up matakører i egne matboder, og huser en egen bordtennisavdeling. På Brygglab kan man foruten brygge eget øl.

Prosjekt - Lokalene er strippet ned til opprinnelige vegger og konstruksjoner. Sentral ny trapp knytter de to etasjene tett sammen og historiske elementer fra Ringnes lager er nyttet som elementer i interiøret.

https://brygg.no