FUNKSJONSBLANDING OG BYLIV I NYTT REGJERINGSKVARTAL

HVA Rapport, delprosjekt

HVOR Nytt regjeringskvartalet

HVEM Statsbygg

STATUS Under arbeid

SAMARBEID VI Oslo

FOTO Oslobilder (1966)

Tuvalu i samarbeid med VI Oslo utarbeider en rapport som vurderer og anbefaler optimal funksjonsblanding av publikumsrettede funksjoner i og rundt nytt Regjeringskvartal.

Rapporten inngår som et av flere delprosjekt som har som mål å bidra til å sikre godt og balansert byliv i området i tråd med overordnede effektmål for hovedprosjektet.

https://www.statsbygg.no/