HVA Transformasjon av tidligere kraftanlegg til hotell

HVOR Nesflaten, Suldal

HVEM Energi Hotellet AS

SAMARBEIDSPARTNERE Helen & Hard, Marie Mul, Yngve Holen og Randy Naylor

STATUS Ferdigstilt, 2008

Her har jeg oversatt:

Suldal kraftstasjon og tilhørende spisesal ble tegnet av den kjente arkitekten Geir Grung på 1960-tallet. Spisesalen brukes i dag som hotell.

Oppgaven var å både restaurere og gjenoppfinne det originale interiøret, og skape en ny og moderne atmosfære med tydelige forbindelser til kraftanleggets historie. Kun uorginale elementer har blitt skiftet ut eller endret. Resirkulerte materialer fra kraftstasjonen, slik som kabler og isolasjonselementer, ble brukt til å lage nye objekter.