ENERGIHOTELLET

HVA Transformasjon av tidligere kraftanlegg til hotell

HVOR Nesflaten, Suldal

HVEM Energi Hotellet AS

SAMARBEIDSPARTNERE Helen & Hard, Marie Mul, Yngve Holen og Randy Naylor

STATUS Ferdigstilt, 2008

ENERGI

Suldal kraftstasjon og tilhørende messe ble tegnet av den anerkjente norske arkitekten Geir Grung på 1960-tallet.

Prosjektet har hatt fokus på å hente frem den originale arkitekturen og gjenoppfinne det originale interiøret, og samtidig skape en ny og moderne atmosfære med tydelige forbindelser til kraftanleggets historie. Kun uorginale elementer har blitt skiftet ut eller endret. Resirkulerte materialer fra kraftstasjonen, slik som kabler og isolasjonselementer, er nyttet i nye objekter.

http://www.helenhard.no/thinking/the_energy_hotel