HVA Matmarked

HVOR Under Nylandsbrua,

ved Olafiagangen og Vaterland

HVEM Rodeløkka Invest

STATUS Under planlegging, 2018

MEDIA Aftenposten 20.04.18

Vitalisering av et ikke-sted

På Grønlands premisser