GRØNLAND MATMARKED

 

HVA

HVOR

HVEM

STATUS

STØRRELSE

OM PROSJEKTET

i MEDIA

Matmarked

Under Nylandsbrua, ved Olafiagangen og Vaterland

Rødeløkka Invest

Under planlegging, 2018

Vitalisering av et ikke-sted

På Grønlands premisser

Aftenposten 20.04.18