HVA Rekonstruksjon etter brann i 2015

HVOR Nordregate 2, Oslo

NÅR Ferdigstilt 2017/2018

HVEM Eiendomsspar / Nedre Foss AS

STØRRELSE 3000 m2 BRA

HUSK! Finne nye foto/tegninger!

Gjenoppbygging av den eldste bygningen på Grünerløkka. Tett samarbeid med Byantikvaren.

Detaljeringsprosjekt med tusenvis av detaljer.