MATMARKED GRØNLAND

HVA Matmarked

HVOR Under Nylandsbrua

HVEM Rodeløkka Invest

STATUS Under planlegging, 2018

MEDIA Aftenposten 20.04.18

BIDRAG TIL GRØNLAND

Prosjektet undersøker hvordan dette ikke-stedet på Grønland i Oslo kan utvikles på Grønlands premisser og ta i bruk eksisterende konstruksjoner - inntil Nylandsbroa eventuelt rives. Området karakteriseres i dag som et av Oslos farligste og prosjektet kan bidra til å skape trygghet og byliv til nærområdet og byen.

Program - Legge til rette for en rekke mindre aktører, fra mat til skredder og skomaker, fra ulike kulturer og synliggjøre at migrasjon er positivt for byen.

Konstruksjoner - Bygge inn arealet under broa og etablere fleksibilitet gjennom boder av ulike størrelser. Gjennom dette opptar tilførte klimatiserte arealer det mørkeste arealet og byrommene mot henholdsvis Smalgangen og Akerselva dyrkes som torg av ulik karakter.