STERUDKVARTALET

 

HVA

HVOR

HVEM

STATUS

STØRRELSE

OM PROSJEKTET

Bolig og næring

Sterudkvartalet, Moss

Under planlegging, 2018