KULTURHUSET 2.0

HVA Arrangementssted

HVOR Youngs gate 6, Oslo

HVEM Kulturhuset i Oslo AS

STATUS Ferdigstilt 2017

STØRRELSE 1700 m2 BRA

FOTO Jan Khür, Jonas Adolfsen og Tuvalu

MEDIA Aftenposten 18.10.18

Vinner Oslo bys arkitekturpris 2018!

Prosjektet representerer totalrehabilitering av verneverdig bygård i tett bystruktur, hvor både bygningsmasse og innhold har fått en stemme, og er et eksempel på at arkitektonisk kvalitet kan oppstå ved gjenbruk.

Mål for prosjektet - Kulturhuset 2.0 skal være en inkluderende, engasjerende og ujålete areana hvor innhold er det bærende elementet.

Bakgrunn - Kulturhuset 1.0 holdt til på Youngstorget 3 og ble startet som et midlertidig arrangementssted i de gamle Posten-lokalene i juni 2013, som skulle rives få år senere. Stedet fikk raskt fotfeste og etablerte seg som et av Oslos mest aktive kulturelle møtested. 

I videreføringen av Kulturhuset var intensjonen å forvalte alt man kunne om arrangementer, innhold, interiør, logistikk og sikkerhet, og spisse dette ytterligere i det nye stedet. Metoden ble derav å krysskoble de bygningsmessige kvalitetene i Youngs gate 6 med innholdet som skulle inn.

Prosjektet - Verneverdig bygård i sentrum bestående av tre bygninger fra rundt 1885, sammenstilt i en U. Bygningsmassen var sterkt preget av tilkomne elementer fra senere tid, både i eksteriør og interiør, og inneholdt en rekke isolerte funksjoner.  

Alt av ikke-originale elementer og kvaliteter er røsket ut, opprinnelige konstruksjoner og flater avdekket, vindusåpninger tilbakeført, eldre detaljer satt i stand. Kun nødvendige nye elementer som følge av tekniske og funksjonelle krav er lagt til. Det er etablert nye koblinger mellom de tre bygningsdelene og lagt til et nytt mellombygg som kompletterer bakgården.

Med en ujålete tilnærming er den originale bygningsmassen transformert og tilpasset ny bruk, mens den lagvise utviklingen av de respektive bygningsdelene i stor grad kan leses i de strippede innerveggene og de varierte romforløpene som sirkulerer rundt den sentrale bakgården.   

 Prosjektet representerer en totalrehabilitering av verneverdig bygård i tett by, hvor både bygningsmasse og innhold har fått en stemme, og er et eksempel på at arkitektonisk kvalitet kan oppstå ved gjenbruk. Huset fylles hver dag av arrangementer av svært ulik karakter, og viderefører Kulturhusets grunntanke om «å bringe folk sammen» og være «en pulserende møteplass».  Det er innhold hvor enn du går.  

Fra juryens / Oslo bys arkitekturpris begrunnelse: «I Kulturhuset finner juryen et svært levende og variert miljø nærmest til alle døgnets tider og alle ukens dager. Dette livet har funnet sin plass innenfor en typisk Oslo-bygård og bakgård. Kreftene bak har sett kvalitetene som allerede lå i bygningsmassen og de romlige sammenhengene, og det er på en måte gjort «minst mulig». Det som er gjort er gjort med stor kjærlighet til eksisterende materialkvaliteter, materialbruk, og på en måte slik at selv tidligere tiders bruk, slitasje og til dels forfall har funnet sin plass i den endelige opplevelsen. Bygget er også demokratifremmende og en arena for ytringer, debatter og seminarer, i tillegg til å være en møteplass og et sted for gode opplevelser.»

www.kulturhusetioslo.no