KULTURHUSET VOL. 2

 

HVA

HVOR

HVEM

STATUS

STØRRELSE

FOTO

PRIS

OM PROSJEKTET

Arrangementssted

Youngsgate 6, Oslo

Kulturhuset i Oslo AS

Ferdigstilt 2017

1700 m2

Jan Khür, Jonas Adolfsen, Tuvalu

Vinner Oslo bys arkitekturpris 2018

Totalrehabilitering i tett bystruktur.

Store ringvirkninger i byen.

Innhold hvorenn du går

Fra juryens begrunnelse: «I Kulturhuset finner juryen et svært levende og variert miljø nærmest til alle døgnets tider og alle ukens dager. Dette livet har funnet sin plass innenfor en typisk Oslo-bygård og bakgård. Kreftene bak har sett kvalitetene som allerede lå i bygningsmassen og de romlige sammenhengene, og det er på en måte gjort «minst mulig». Det som er gjort er gjort med stor kjærlighet til eksisterende materialkvaliteter, materialbruk, og på en måte slik at selv tidligere tiders bruk, slitasje og til dels forfall har funnet sin plass i den endelige opplevelsen. Bygget er også demokratifremmende og en arena for ytringer, debatter og seminarer, i tillegg til å være en møteplass og et sted for gode opplevelser.»