HVA Arrangementssted

HVOR Youngs gate 6, Oslo

HVEM Kulturhuset i Oslo AS

STATUS Ferdigstilt 2017

STØRRELSE 1700 m2 BRA

FOTO Jan Khür, Jonas Adolfsen og Tuvalu

MEDIA Aftenposten 18.10.18

Vinner Oslo bys arkitekturpris 2018!

Totalrehabilitering i tett bystruktur.

Store ringvirkninger i byen.

Innhold hvorhen du går

Fra juryens begrunnelse: «I Kulturhuset finner juryen et svært levende og variert miljø nærmest til alle døgnets tider og alle ukens dager. Dette livet har funnet sin plass innenfor en typisk Oslo-bygård og bakgård. Kreftene bak har sett kvalitetene som allerede lå i bygningsmassen og de romlige sammenhengene, og det er på en måte gjort «minst mulig». Det som er gjort er gjort med stor kjærlighet til eksisterende materialkvaliteter, materialbruk, og på en måte slik at selv tidligere tiders bruk, slitasje og til dels forfall har funnet sin plass i den endelige opplevelsen. Bygget er også demokratifremmende og en arena for ytringer, debatter og seminarer, i tillegg til å være en møteplass og et sted for gode opplevelser.»