MANGELSGÅRDEN

HVA Restaurant

HVOR Storgata 36H, Oslo

HVEM Mangelsgården AS

STATUS Ferdigstilt 2018

FOTO DN/Dagsavisen

NYTT LIV I TOTALFREDET GÅRD I SENTRUM

Mangelsgården ble oppført som herskapelig landsted for den tyskfødte general Hans Ernst von Tritscher på slutten av 1600-tallet, og ble frem til 1800 tallet brukt som både helårsbolig og lystgårdsanlegg ev de etterkommende eiere. I 1812 ble bygget overtatt av stiftelsen Prinds Christian August Minde som tok anlegget i bruk som arbeidsanstalt og asyl for fattigkommisjonen. På grunn av sin rike historiske verdi er bygget vedtaksfredet i sin helhet.

I forbindelse med etablering av ny restaurant og selskapslokale har Tuvalu bistått i koordinering mot Byantikvaren og PBE. Etter grundig kartlegging av nødvendig tiltak og forutsetninger, har vi gjennom dialog med Byantikvaren funnet løsninger som gir minst mulig inngripen i den fredete bebyggelsen, og med fokus på tilbakeførbarhet dersom kommunen på sikt ønsker å fullføre tilbakeføringen av resterende arealer.

Møbler og interiør: Kråkvik D’Orazio / KollektedBy