MANGELSGÅRDEN

 

HVA

HVOR

HVEM

STATUS

STØRRELSE

OM PROSJEKTET

Liv til totalfredet bygård

Tett samarbeid med Byantikvaren

Aktivisering av utilgjengelig bakgård