HVA Restaurant

HVOR Storgata 36H, 0182 Oslo

HVEM

STATUS Ferdigstilt 2018

STØRRELSE

Liv til totalfredet bygård

Tett samarbeid med Byantikvaren

Aktivisering av utilgjengelig bakgård