Matmarked Grønland

WHAT
WHERE
WHEN
WHO
SIZE 

 Matmarked
Under Nylandsbrua, ved Olafiagangen og Vaterland
2018
Rodeløkka Invest
ca 1000 m2