Matmarked Grønland

HVA

HVOR

NÅR

HVEM

STØRRELSE 

 Matmarked

Under Nylandsbrua, ved Olafiagangen og Vaterland

2018

Rodeløkka Invest

ca 1000 m2