NEDRE FOSS GÅRD

HVA Rekonstruksjon etter brann i 2015

HVOR Nordre gate 2, Oslo

NÅR Ferdigstilt 2017/2018

HVEM Eiendomsspar / Rodeløkka Invest

STØRRELSE ca. 3000 m2 BRA

FOTO Lars Petter Pettersen / Baard Henriksen

GÅRDEN

Etter brann i 2015 har Tuvalu i samarbeid med arkitekt Frank Trømborg Bjørnson bistått i gjenoppbygging av den historiske gården. Interiør i 1. og 2.etasje i hoveddel ble designet av Anderssen&Voll før brannen, og er forvaltet videre i gjenoppbyggingen.

Prosjektet karakteriseres av tusenvis av stedsspesifikke detaljer i tett samspill med tekniske løsninger - alt integrert og sydd sammen til en helhet.

Vinbaren Radegast og Cocktailbaren Krongods er nye tilskudd til gården og er i sin helhet utformet av Tuvalu. Se egne prosjektsider.

https://www.nedrefossgaard.no