TUVALU

Øystaten Tuvalu i Stillehavet har sitt høyeste punkt 5 meter over havet, og antas å forsvinne i havet i løpet av det nærmeste århundret på grunn av stigende havnivå.

Navnet vårt minner oss på hvilken virkelighet vi lever i, og hvilket ansvar vi som arkitekter har for å redusere menneskeskapte klimaendringer.

 

HVORDAN VI JOBBER

Vi begynner alle prosjekter med blanke ark. Hvert prosjekt er unikt og formes i stor grad av samarbeidet med kunden.

Vår ambisjon er å gjennomføre prosjekter av høy kvalitet som skaper positive ringvirkninger langt utenfor egen tomtegrense.

Bruk av BYEN OG fortiden

Å jobbe med det som allerede finnes krever tålmodighet og fleksibilitet…

Verdier som ligger i den eksisterende bygningsmassen…

SAMARBEIDSPARTNERE

Rodeløkka Invest. Aspelin Ramm, Helen & Hard, ++++++++++++++++++++