NORRØNA

HVA Retail design

HVOR Stavanger og Strømmen

HVEM Norrøna Retail

STATUS Ferdigstilt 2012

Etablering av to nye butikker. Begge butikkene er organisert rundt en kombinasjon av permanente og fleksible løsninger.