HVA Uteservering

HVOR Grønlandsleiret 15, Oslo

HVEM Rodeløkka Invest

STATUS Ferdigstilt 2016

FOTO Lars Petter Pettersen og Tuvalu

Noen ord om prosjektet