HVA Vinbar

HVOR Nedre Foss Gård

HVEM Rodeløkka Invest

STATUS Ferdigstilt 2018

STØRRELSE 110 m2 BRA

Noen ord om prosjektet

HUSK, finn nye foto!