RENSEANLEGGET AKERSHUS FESTNING

HVA Transformasjon av tidligere renseanlegg

HVOR Under Akershus Festning, Oslo

SAMARBEIDSPARTNERE Helen & Hard og Aspelin Ramm

HVEM Forsvarsbygg

STATUS 2011 / Konkurranse, 2.plass / forslag trukket

UNDERGRUNN

Prosjektet undersøker hvordan Oslos tidligere renseanlegg kan utvikles til kulturelle aktiviteter, og øke bylivet i Kvadraturen og Akershus Festning.

Forslaget kobler sammen renseanleggets underjordiske områder til byen og Akershus Festning via en ny offentlig plass.

Foreslått program er en konsertscene med plass til 3000 besøkende, der eksisterende arkitektur bevares i størst mulig grad og fungerer som en bakteppe for ulike arrangementer.

I tillegg ble en annen funksjon, Barnas Kunstmuseum, foreslått for å kunne tilby et variert program på området, skape aktivitet på dagtid og tiltrekke et bredere publikum.