STERUDKVARTALET

HVA Bolig og næring

HVOR Sterudkvartalet, Moss

HVEM Oslo House

STATUS Under planlegging, 2018

Planintiativ kvartalsregulering

Fra Oslo House:

Nærings- og utviklingseiendom i Moss sentrum med en meget attraktiv beliggenhet mellom den nye bydelen Verket og togstasjonen. Eiendommens nærområde består blant annet av gågaten, Øvre Torv, Flemminghjørnet og Amfi Moss. Gangavstand til togstasjonen og annen offentlig kommunikasjon samt alle servicefunksjoner i Moss sentrum. Det er solide leietakere i bygget  – blant andre Sparebank 1 Østfold Akershus, Fylkesnemnda for barnevern og Vidsyn legekontor. Tomten er på 4,2 daa. og har et stort utviklingspotensial.