THERESES GATE 31

HVA Bolig og næring

HVOR Thereses gate 31

HVEM Oslo House

STATUS Forprosjekt, 2019

SAMARBEID Witherford Watson Mann Architects

Londonbaserte Witherford Watson Mann Architects med samarbeidspart Tuvalu Arkitekter, tegner nye boliger og transformasjon av næringslokaler på Bislett.  

Prosjektets visjon er å skape en destinasjon på Bislett og et forbildeprosjekt for bevaring og transformasjon av verneverdig historisk industrianlegg.