Nettsiden er under oppussing

Om Tuvalu

Tuvalu Arkitekter har fokus på prosjekter i tett by, med hovedvekt på transformasjon og ulike kombinasjoner av transformasjon og nybygg. I dette har kontoret som strategi å utvikle prosjekter som skaper ringvirkninger utover seg selv, fra å bidra til bærekraftig arkitektur, videreformidle kulturarv gjennom nye vinklinger, til urbane bylommer og godt byliv.

Foto: Are Carlsen

Tuvalu HQ