Tuvalu skaper ringvirkninger

Tuvalu Arkitekter har fokus på prosjekter i tett by, med hovedvekt på transformasjon og ulike kombinasjoner av transformasjon og nybygg. I dette har kontoret som strategi å utvikle prosjekter som skaper ringvirkninger utover seg selv, fra å bidra til bærekraftig arkitektur, videreformidle kulturarv gjennom nye vinklinger, til urbane bylommer og tiltak for godt byliv.

Besøk oss i våre lokaler i Trondheimsveien 2
#tuvaluark
Besøk oss i våre lokaler i Trondheimsveien 2
When on site
#tuvaluark
When on site
18029375569917955
18029375569917955
No items found.
Følg vår hverdag
#tuvaluark
No items found.