Å utnytte ressursene vi har tilgjengelig, koble dem på nye måter
og legge til eller trekke fra.

“The architect must learn how to finish what others have started,
and start what others will finish.”
Eugène Viollet-le-Duc

Kart
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lukk kart
Interiør
Saksbehandling
Rehabilitering
59.90890682013011
10.747687001838818
Oslo Børs
Oslo Børs
Fortsatt børs
Mulighetsstudie
Transformasjon
Nybygg
Byutvikling
Bygulv
59.9207692614932
10.687464865756393
Thune
Thune
Skisseprosjektkonkurranse
Transformasjon
Interiør
Bygulv
Saksbehandling
59.91327809001735
10.74875634338237
Brygg
Brygg
Kaffebrygg
Rehabilitering
Saksbehandling
59.93671764321674
10.769433225427804
AG12
AG12
Fra loft til bolig
Ingen prosjekter ble funnet.